x
Satış Sözleşmesi

Mesafeli satış sözleşmesi

 1. Taraflar ve bilgileri
  1. Satıcı:

MakParSan Otomotiv ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 1. Yıl Bulvarı Kosova iş merkezi no:137/B

Ostim / Yeni Mahalle / Ankara

Tel: 312 354 9700 / Fax: 312 354 9705

E-posta: [email protected]

 1. Alıcı:

Adı Soyadı:

TC Kimlik No:

Adres:

Tel:

E-posta:

İşbu sözleşmeyi kabul etmekle alıcı, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli, varsa kargo ücreti ve benzeri diğer hizmet ücretlerini, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 1. Tanımlar

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edecektir.

 1. Satıcı: Makparsan Otom. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
 2. Alıcı: bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlar ile edinen, kullanan veya yararlanan
 3. Site: satıcıya ait internet sitesi
 4. Sipariş veren: bir mal veya hizmet satıcıya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek veya tüzel kişi
 5. Taraflar: satıcı ve alıcı
 6. Mal: alışverişe konu olan taşınır eşya veya hizmet.
 7. İçerik: internet sitesinde kullanılan yazılım, ses, görüntü ve benzeri maddi ve gayri maddi malları
 8. Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun
 9. Yönetmelik: 29188 sayılı mesafeli sözleşmeler yönetmeliğini ifade eder.
 1. Konu

İşbu mesafeli satış sözleşmesi alıcının ve satıcıya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği, nitelikleri ücreti belirtilen ürün ve/veya ürünlerin, kanun ve yönetmelik gereğince satışı, teslimi ve diğer hususlara dair tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 1. Genel hükümler
  1. Bu sözleşmeyi kabul eden kişi siparişi veren gerçek veya tüzel kişinin kendisi veya kişiyi temsil etmeye yetkili kişidir. Yukarıda belirtilen alıcı bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu, değişmesi halinde satıcıyı yazılı olarak bilgilendireceğini veya internet sitesinden güncelleyeceğini kabul ve beyan eder. Bu bilgilerin yanlış olmasından doğabilecek zarar ve veya sorumluluklardan sorumlu olmayı kabul eder. Alıcının vermiş olduğu bilgilerin yanlış olması halinde satıcının uğrayacağı zararları beyan etmesi durumunda alıcı, satıcının uğramış olduğu zararı karşılayacak ve veya satıcıya geri ödeyecektir.
  2. Satıcı gerek gördüğü durumlarda alıcıya ait bilgilerin doğruluğunu sorgulamada ve doğru olmadığı halde siparişi durdurma, tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir.
  3. Satıcı, alıcının vermiş olduğu siparişte sorun olduğunu tespit ettiği halde alıcının vermiş olduğu telefon, e-posta ve benzeri iletişim adreslerinden alıcıya siparişin gerçekleştirilebileceği veya gerçekleştiremeyeceği hususunda bilgi vererek karşılıklı anlaşılması durumunda siparişi iptal edebilir.
  4. Satıcı gerek gördüğü durumda alıcıya, alıcının vermiş olduğu iletişim bilgileri ile ulaşamadığı durumda siparişin ücretini almış olsa bile, aldığı ücreti alıcının cari hesabına alacak olarak kaydedecek. Siparişi askıya alacak, 15 (on beş) gün içerisinde alıcıya ulaşıp siparişin durumunu veya yaşanabilecek değişiklik hakkında bilgilendirme yapamaz ise siparişi iptal etme hakkı doğacaktır.
  5. Satıcı, kanun ve yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine düşen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi taahhüt eder.
  6. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.
  7. Sitede yayınlanan fiyatlarda eğer alıcı ve satıcının daha önceden yapmış olduğu yazılı bir antlaşma yok ise nakliye, müşterinin talep edeceği tadilat veya değişik ücretleri, devletin siparişe konu olan ürünler ile ilgili alacağı katma değer vergisi, ek gözetim ücretleri veya vergiler sitede yayınlanan fiyatlara dahil olduğu belirtilmedikçe, satış fiyatlarına dahil değildir.
  8. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Satıcı belirtilen süreden sonra satış fiyatları sabit tutma veya değişiklik yapmakta özgürdür. Satıcı yayınlanan satış fiyatlarını belirtilen süreden önce değiştirme hakkını saklı tutar.
  9. Alıcı, satıcıya ait internet sitesinde satışa sunulan ürünün temel özelliklerini, satış ve ödeme koşullarını kabul ederek sipariş ettiğini taahhüt eder. Satıcının ürüne ait olarak belirtmediği hiçbir ek, promosyon veya yan ürünü alıcıya teslim etmeyi taahhüt etmemekle beraber, bu tür ek, promosyon veya yan ürünleri ayrıca sipariş alabilir ve veya ücret karşılığı satabilir.
  10. Satıcı internet sitesinde veya müşteriye e-posta ve benzeri yazılı iletişim kanallarından verdiği bilgiler dışındaki hiçbir ürünü veya özelliği alıcıya sunmayı taahhüt etmemektedir. Satıcı kendi internet sitesinde yayınlanmış olduğu ve veya alıcı ile yazılı olarak paylaştığı bilgilerin dışındaki bilgileri ve özellikleri esas almayacak ve siparişe konu etmeyecektir.
  11. Yukarıdaki ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin birer parçasıdır. Sipariş edilen ürün veya ürünlerin miktar ve fiyat bilgileri faturada açıkça belirtilecek ve sözleşmeye esas alınacaktır. Satıcı fatura edilmemiş ve veya ödemesi alınmamış ürünleri alıcıya teslim etmek veya etmemekte özgürdür.
  12. Satıcı aksi bir durum alıcıya bildirilmedikçe, mesafe ve ulaşım koşulları gibi satıcının elinde olmayan sebepler de göz önünde bulundurularak mümkün olan süre içerisinde ürünü tedarik edecektir; fakat yaşanabilecek doğal afet, mücbir sebepler veya nakliye sırasında geçen süre gibi olumsuzluklardan ve aksaklıklardan sorumlu tutulamaz.
  13. Satıcı siparişini almış olduğu ürün veya ürünlerin elinde olmaması veya tedarik edememesi durumunda alıcıyı bilgilendirerek siparişi eş değer bir ürün ile değiştirebilir veya siparişi karşılıklı olarak iptal edebilir. Bu tür durumlarda her iki tarafta siparişi iptal etmekte özgürdür. Siparişin iptali halinde satıcı almış olduğu ödemeyi alıcının satıcıya başka bir borcu yoksa alıcıya iade etmeyi kabul eder. Satıcı bu durumda oluşabilecek alıcı veya satıcı lehinde veya aleyhindeki fiyat farklılıklarından sorumlu tutulamaz. Siparişin revize edilerek işleme alınması durumunda oluşabilecek fiyat farklılıklarını iki tarafta bir birlerine ödemeyi kabul eder.
  14. Sipariş sırasında alınacak her türlü kaparo, fatura tutarı gibi ödemeleri, eğer alıcının satıcıyla yapmış olduğu başka alış veriş ve veya vermiş olduğu hizmetlere karşılık alacağından düşme hakkına sahiptir. Bu tür durumlarda satıcı alıcıya almış olduğu ödemeyi geçmiş borçlarından düşmesi ve ödemenin alındığına dair kendisini yazılı belge ve veya belgeler ile bilgilendirecektir.
  15. Her hangi bir sebeple bir siparişin iptal edilmesi durumunda alıcı, satıcıdan her hangi bir maddi veya manevi zarar veya ücret talebinde bulunmayacağını taahhüt eder.
  16. Satıcı, alıcıdan almış olduğu siparişi yerine getiremez duruma gelmesi veya siparişin tedarik ve teslimi imkansız hale gelmesi durumunda alıcıya yazılı olarak bildirecek ve almış olduğu ücret var ise alıcının talep etmesi durumunda iade edecektir. Satıcı alınan ödemeyi aynı metot ile iadeyi gerçekleştirecektir. İade sırasında oluşabilecek gecikme kesinti ve diğer masraflar alıcıya aittir. İade sırasında gerçekleşebilecek gecikme, geçen süre ile ilgili olarak satıcının hiçbir yüküm ve sorumluluğu olmayacaktır. Alıcının da kabul etmesi durumunda alıcının yaptığı ödeme her hangi başka siparişinden mahsup edilebilir veya alacak olarak cari hesabına işlenilebilir. Alıcının cari hesabına işlenmesi durumunda alıcı yapmış olduğu ödemeyi ileri bir tarihte talep ederse kendisine iade edilecektir.
  17. Alıcı satıcıya sipariş geçmesi halinde işbu sözleşmedeki bütün maddeleri okumuş ve kabul etmiş olduğunu teyit ve taahhüt eder.
  18. Siparişe söz konusu olacak ürün veya ürünlerin ödemesinin satıcıya yapılmaması durumunda satıcı siparişi tek taraflı olarak iptal etme veya siparişteki miktarda, birim fiyatta veya teslim süresinde değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır. Satıcı siparişi aldıktan sonra yazılı olarak anlaşılmadığı halde, alıcı siparişin ödemesini kredi kartı, banka havalesi, nakit ödeme gibi yasal ödeme türleri ile ödemeyi gerçekleştirecektir. Ödemesi ürünün tesliminden sonra yapılacağına ilişkin hiçbir sipariş işleme alınmayacaktır. Ödemesi alınmamış siparişlerin bir haftadan daha fazla süre geçmesi halinde satıcı siparişi tek taraflı fesih etmeye hak kazanacaktır. Siparişe konu alan ürünü ödemesini aldığı başka bir alıcıya satabilir.
  19. Alıcı, siparişe konu olan ürünün alıcının belirtmiş olduğu adresteki kişi veya kurumlara ürünün tesliminden öncesinde veya sonrasında alıcıya ait ödeme araçları veya banka hesaplarından her hangi bir sebeple en geç üç gün içerisinde siparişe ait ödemenin satıcıya yapılmaması halinde, ürün veya ürünlere zarar verilmemiş halde (zarar verilmesi halinde zarar ayrıca tazmin edilecektir) nakliye ve benzeri giderleri alıcı tarafından karşılanarak iade edileceğini kabul ve taahhüt eder.
  20. Satıcı, alıcının siteye üye olurken veya sipariş verirken vermiş olduğu iletişim bilgileri üzerinden alıcıya ulaşma hakkına sahiptir. Alıcı bu sözleşmeyi kabul etmekle satıcının kendisine yönelik satış, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerini de kabul ve beyan etmektedir.
  21. Eğer ödeme alıcı adına başka bir kişi tarafından yapılacak ise ödemeyi yapan kişinin siparişin alıcı adına işleme alınması için yazılı beyan vermekte zorunludur. Alıcı sipariş esnasında ödemeyi gerçekleştiren kişi ile aynı kişi veya temsile yetkili olmayan bir kişi ise satıcı siparişi iptal etmekte veya ödemeyi gerçekleştiren kişiden yazılı onay almadan siparişi işleme almamakta özgürdür.
  22. Alıcı satıcıya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat ve yükümlülüklere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul eder ve taahhüt eder. Aksi takdirde oluşabilecek tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran alıcıya aittir.
  23. Alıcı, satıcıya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
  24. Satıcıya ait internet sitesinin üzerinden, satıcının kendi kontrolünde olmayan ve veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve veya işlettiği başka web sitelerine ve veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler alıcıya yönlenme kolaylığı ve bilgi sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
  25. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, satıcıyı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, satıcının üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
  26. Alıcı, alıcının satıcının internet sitesine üye olurken paylaştığı bilgilerin her hangi satıcıya ait olmayan ve veya satıcının menfaatine getiride bulunmayan gerçek ve veya tüzel kişiler tarafından kullanılmış olması ile ilgili her hangi bir suçlamada bulunmayacağını ve sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.
  27. Siparişe konu olan ürün sözleşme kapsamında, alıcının yazılı onayı ve bilgisi dahilinde alıcıya özel tedarik edilmiş ise alıcı satıcının zararını karşılamayı kabul etmiştir.
  28. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat hatalarından ve veya yasadışı yollardan internet sitesine yapılan her türlü saldırı, satıcının rızası dışında müdahale gibi sebepler ile ortaya çıkabilecek fiyat, tanıtım, yayın, suç niteliği taşıyan eylemler ve benzeri durumlardan satıcı sorumlu tutulamaz, alıcı sistem hatalarına dayalı satıcıyı zarara uğratan hak iddiasında bulunamaz.
  29. Alıcı internet sitesinden verdiği siparişi onaylaması durumunda ürünün fatura tutarını, varsa kargo ve diğer nakliye giderlerini, ürünün kullanımı ve montajı sırasında doğabilecek ek masrafları, devletin sipariş etmiş olduğu ürüne uygulayacağı vergi ve ek denetim ücretlerini kendisi ödeyeceğini taahhüt ve kabul eder.
  30. Satıcı internet sitesinden satışa kapalı ürün ve stok tutma hakkını saklı tutmaktadır. Satıcı stoklarında bulunan ürünleri internet sitesinden satışa açmadığı tespit edilse bile her hangi bir suçlamaya veya yaptırıma zorlanamaz. Alıcı bu tür suçlamalarda ve veya hak taleplerinde bulunmayacağını kabul eder.
 2. Sipariş ve ödeme prosedürü
  1. İnternet sitesinde yayınlanan fiyatlar, yazılı olarak anlaşılmadıysa veya satıcı tarafından resmi olarak bilgilendirmesi yayınlanmadıysa nakliye ve kargo giderleri, kurulum ve montaj giderleri, ürünün kullanılabilmesi için gereken tadilat giderleri, katma değer vergisi ve devletin ürün veya ürünlere uygulayacağı ek vergi, denetim ücretleri gibi masraflar hariç fiyatlardır.
  2. Satıcı internet sitesinde yayınladığı fiyatlar ve satış politikaları dışında üçüncü kişilere farklı fiyat ve satış politikaları uygulamalarında bulunabilir. Bu ve benzeri farklı fiyat politikalarından ötürü alıcı satıcıya her hangi bir suçlamada bulunamaz ve veya her hangi bir hak talep edemez.
  3. Alıcı, internet sitesinde yayınlan fiyatlar üzerinden ürün ve veya ürünler sipariş etmesi halinde ödeme seçeneklerine bağlı çıkacak ek masrafları bankalara ödemeyi peşinen kabul eder. Doğacak ek masrafları satıcıdan talep edemez.
  4. İnternet sitesinden alış veriş yapmak isteyen alıcılar, internet ortamında kredi kartı ve benzeri bilgilerini paylaşmak istemedikleri durumda satıcı ile iletişime geçerek eposta ve benzeri yazılı iletişim kanalları ile satıcı ile anlaşabilir ve devletin kabul ettiği yasal ödeme koşulları çerçevesinde ödemesini yaparak satıcı ile alış veriş yapabilir.
  5. Alıcı ödemesini banka aracılığı ile yaptığında, ödemeyi alan banka tarafından onaylanması esas alınır. Bankalar tarafından onaylanmayan ödemeler, satıcının banka hesaplarına geçene kadar alınmamış kabul edilecek ve satıcı siparişi kabul etmemek hakkını saklı tutacak, siparişi işleme koymayacaktır.
  6. Aksine bir yazılı anlaşma olmadığı sürece sözleşme ve fatura gibi sözleşmeye ek olan belgelerde, siparişin müşteri tarafından geçildiği tarih değil bankalar tarafından ödemenin onaylandığı tarih veya alıcı tarafından ödemenin yapıldığını tarih esas alınır.
  7. Ürünün tesliminden sonra alıcının yaptığı ödemede kullandığı kredi kartının kendisine ait olmaması veya başkaca bir nedenle bankanın teslim edilen ürüne veya verilen hizmete ait ödemeyi satıcıya gerçekleştirmemesi halinde alıcı satıcıya aldığı ürün veya hizmetin karşılığını ödeyeceğini peşinen kabul eder.
  8. Alıcı sipariş konusu mal veya hizmeti teslim almadan önce muayene ederek ezik, kırık, ambalajında hasar veya ayıp olup olmadığını kontrol ederek nakliye veya kargo firmasından teslim alacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi bir durumda teslim almayarak satıcının bilgisi ve onayı dâhilinde nakliye veya kargo firması ile tunakat tutar. Eğer ürün eslim aldıktan sonra gizli ayıp olması durumunda satıcıyı nakliye veya kargo firmasından teslim tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde bilgilendirmez ise ürünü sorunsuz veya hasarsız olarak teslim aldığını kabul edilecektir.
  9. Ürünün kargo firmasına teslim edilmesinden sonra meydana gelebilecek hasar ve zarar alıcıya aittir.
 3. Sevkiyat ve teslimat prosedürü
  1. Satıcı, aksi alıcı tarafından bildirilmediği sürece sipariş edilen ürün veya ürünlerin alıcıya sevk edilmesi için anlaşmalı olduğu nakliye veya kargo firmasına verecektir.
  2. Her hangi bir teslimat adresi verilmediği takdirde ürün veya ürünler fatura adresine sevk edilecektir. Satıcı, alıcı tarafından yazılı bildirmek kaydi ile alıcının ödemesini yapmış olduğu ürün veya hizmeti üçüncü kişilere teslim edebilir. Ürün, alıcıdan üçüncü kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek üçüncü kişinin teslimatı kabul etmemesinden veya sevk bilgilerindeki yanlışlıktan kaynaklanacak ekstra kargo bedellerinden satıcı sorumlu değildir.
  3. Belirtilen günler içeriğinde ürün veya ürünler alıcıya ulaşmadıysa teslimat problemleri ile ilgili [email protected] eposta adresi ile satıcı derhal bilgilendirilmelidir. Satıcı bilgilendirilmediği gecikmeler veya her türlü aksaklık ile sorumlu tutulamaz.
  4. Ürün veya ürünler kargo firmasının teslimat yapmadığı her hangi bir bölgeye teslim edilmesi talep edildiği takdirde alıcı kargo firması ile anlaşıp ürünleri kargo firmasından teslim almayı kabul ve taahhüt eder. Kargo firmasından ürünlerin teslim alınmaması veya iade edilmesi gibi oluşacak her türlü ek masraf alıcıya aittir.
  5. Kargo şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı, satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi satıcı, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından ve veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden satıcı sorumlu değildir.
 4. Cayma hakkı
  1. Alıcı, ürünü teslim aldıktan sonra 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İlgili mevzuat uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için alıcının ürün ile birlikte teslim edilen satıcıya ait faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde tamamlayacağını sonra bir nüshasını ürün ile birlikte satıcıya göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutmayı kabul ve taahhüt eder.
  2. Cayma hakkından faydalanmak isteyen tüzel kişi ise iade faturası ile iade etmek zorundadır.
  3. Cayma hakkından faydalanabilmek için,
   1. İade edilecek ürünün kutusu, ambalajı varsa ürün ile birlikte alıcıya gönderilen standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
   2. Ürünün başka bir müşteriye satılabilecek halde olması halinde geçerlidir. Cayma hakkını kullanan alıcının; ürün eğer deforme etmiş, kullanmış veya başka bir müşteriye satılamaz hale getirmiş ise cayma hakkından faydalanamaz.
  4. Alıcının cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa alıcıyı borç altına sokan her türlü belgeyi alıcıya hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.
 5. Cayma hakkının kullanılamayacağı haller
  1. Ürünü alıcının isteklerine uygun olarak modifiye edilmiş olması (aparat ekleme, orijinaline göre değişiklerde bulunma ve benzeri) halinde, ürün iade alınmayacağını alıcı peşinen kabul etmiştir.
  2. Ürünün doğal kullanımına aykırı, kullanma talimatlarına uygun davranılmaması sebebiyle üründe bir hasar ya da herhangi bir kusur meydana gelmişse satıcının ürünü iade ve değişim sorumluluğu bulunmamaktadır. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.
 6. Gizlilik ve güvenlilik politikası,
  1. Alıcı tarafından işbu sözleşmede belirtilen bilgiler ile alıcının ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgi ve veriler, satıcı tarafından üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.
  2. Satıcı, bu bilgi ve verileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dâhilinde satıcı, kendisinden istenen bilgi ve veriyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayacaktır.
  3. Kredi kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.
  4. Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya, onayı sonrasında gönderilebilir.
 7. Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme
  1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığınca her yıl ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Ankara Adliyesi Mahkemeleri yetkilidir.
 8. Yürürlülük

Siparişin gerçekleşmesi ve sipariş onay kutucuğunun işaretlenmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.